Ansvarig svensk kommitté: TK 86  Fiberoptik

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 61290-4-3, utg 2:2018
CENELEC Publikation: EN IEC 61290-4-3:2018
IEC Publikation: IEC 61290-4-3:2018

Svensk titel:
Fiberoptiska förstärkare - Provningsmetoder - Del 4-3: Förstärkningsövergångsparametrar - Enkanals fiberoptiska förstärkare med styrning av uteffekten

Engelsk titel:
Optical amplifiers - Test methods - Part 4-3: Power transient parameters - Single channel optical amplifiers in output power control

Fastställelsedatum: 2018-10-17  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 27
Används tillsammans med: SS-EN 61290-1, utg 1, 2015.
Ersätter: SS-EN 61290-4-3, utg 1, 2016, gäller ej fr o m 2021-06-01.  |  Ersätts av:

ICS: 33.180.30  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.