Ansvarig svensk kommitté: TK 57  Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 62325-451-6, utg 2:2018
CENELEC Publikation: EN IEC 62325-451-6:2018
IEC Publikation: IEC 62325-451-6:2018

Svensk titel:
Kommunikation på energimarknaden - Del 451-6: Offentliggörande av marknadsinformation, kontextuella modeller och samlingsmodeller för den europeiska marknaden

Engelsk titel:
Framework for energy market communications - Part 451-6: Publication of information on market, contextual and assembly models for European-style markets

Fastställelsedatum: 2018-11-14  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 254
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 62325-451-6, utg 1, 2016, gäller ej fr o m 2021-06-12.  |  Ersätts av:

ICS: 33.200.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.