Ansvarig svensk kommitté: TK 57  Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62351-3, utg 1:2015/A1:2018
CENELEC Publikation: EN 62351-3:2014/A1:2018
IEC Publikation: IEC 62351-3:2014/A1:2018

Svensk titel:
Styrning av kraftsystem och tillhörande informationsutbyte - IT-säkerhet - Del 3: Specifikation av säkerhet i kommunikationsnät baserade på TCP/IP

Engelsk titel:
Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 3: Communication network and system security - Profiles including TCP/IP

Fastställelsedatum: 2018-11-14  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 11
Används tillsammans med: SS-EN 62351-3, utg 1, 2015, som fr o m 2021-06-29 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 33.200.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.