Ansvarig svensk kommitté: TK 14  Transformatorer

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50588-3, utg 1:2018
CENELEC Publikation: EN 50588-3:2018
IEC Publikation:

Svensk titel:
Transformatorer - Medelstora krafttransformatorer, inklusive distributionstransformatorer, för högst 36 kV systemspänning - Del 3: Transformatorer med kabelboxar - Kabelboxar typ 1 för transformatorer enligt EN 50588-2

Engelsk titel:
Medium power transformers 50 Hz, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 3: Transformers with cable boxes on the high-voltage and/or low-voltage side - Cable boxes type 1 for use on transformers meeting the requirements of EN 50588-2

Fastställelsedatum: 2018-05-16  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 10
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 50464-2-2, utg 1, 2007, gäller ej fr o m 2020-12-25.  |  Ersätts av:

ICS: 29.180.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.