Ansvarig svensk kommitté: TK 20  Kraftkablar och installationskablar

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60811-501, utg 1:2012/A1:2018
CENELEC Publikation: EN 60811-501:2012/A1:2018
IEC Publikation: IEC 60811-501:2012/A1:2018

Svensk titel:
Kablar - Provning av ickemetalliska material - Del 501: Provning för bestämning av isoler- och mantelmaterials mekaniska egenskaper

Engelsk titel:
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 501: Mechanical tests - Tests for determining the mechanical properties of insulating and sheathing compounds

Fastställelsedatum: 2018-11-14  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 5
Används tillsammans med: SS-EN 60811-501, utg 1, 2012, som fr o m 2021-07-20 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 29.035.01; 29.060.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.