Ansvarig svensk kommitté: TK 100  Multimedia

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 62680-1-2, utg 3:2018
CENELEC Publikation: EN IEC 62680-1-2:2018
IEC Publikation: IEC 62680-1-2:2018

Svensk titel:
Gränssnitt för seriebuss för datakommunikation (USB) - Del 1-2: Gemensamma komponenter - Specifikation för strömförsörjning (USB PD)

Engelsk titel:
Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-2: Common components - USB Power Delivery specification

Fastställelsedatum: 2018-09-12  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 601
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 62680-1-2, utg 2, 2018, gäller ej fr o m 2021-05-17.  |  Ersätts av:

ICS: 29.220.00; 33.120.00; 35.200.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.