Ansvarig svensk kommitté: TK 20  Kraftkablar och installationskablar

Överföringsform:   |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SEK Handbok 435, utg 2:2017
CENELEC Publikation: 
IEC Publikation:

Svensk titel:
SEK Handbok 435 - Vägledning vid användning av lågspänningskablar

Engelsk titel:

Fastställelsedatum: 2017-10-02  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 64
Används tillsammans med:
Ersätter: SEK Handbok 435, utg 1, 2004  |  Ersätts av:

ICS:   |  ISBN: 978-91-89667-89-1  |  ISSN: 0280-2376
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.