Ansvarig svensk kommitté: TK 215  Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50173-4, utg 2:2018
CENELEC Publikation: EN 50173-4:2018
IEC Publikation:

Svensk titel:
Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 4: Bostäder

Engelsk titel:
Information technology - Generic cabling systems - Part 4: Homes

Fastställelsedatum: 2018-09-12  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 44
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 50173-4, utg 1, 2007, SS-EN 50173-4/A1, utg 1, 2011, SS-EN 50173-4/A1 C1, utg 1, 2011 och SS-EN 50173-4/A2, utg 1, 2013, gäller ej fr o m 2021-03-19.  |  Ersätts av:

ICS: 33.040.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.