Ansvarig svensk kommitté: TK 94/95  Reläer och reläskydd

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61810-1, utg 4:2015/AC2:2018
CENELEC Publikation: EN 61810-1:2015/AC:2018
IEC Publikation: IEC 61810-1:2015/C2:2018

Svensk titel:
Elektromekaniska elementarreläer - Del 1: Allmänna fordringar och säkerhetsfordringar

Engelsk titel:
Electromechanical elementary relays - Part 1: General and safety requirements

Fastställelsedatum: 2018-05-16  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 4  |  Antal sidor: 4
Används tillsammans med: SS-EN 61810-1, utg 4, 2015.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 29.120.70  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Rättelse.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.