Ansvarig svensk kommitté: TK 215  Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SEK Teknisk Rapport 50600-99-3, utg 1:2018
CENELEC Publikation: CLC/TR 50600-99-3:2018
IEC Publikation:

Svensk titel:
Datahallsutrymmen och tillhörande system - Del 99-3: Vägledning för tillämpning av standarderna i serien EN 50600

Engelsk titel:
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-3: Guidance to the application of EN 50600 series

Fastställelsedatum: 2018-10-17  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 29
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 35.020.00; 35.110.00; 35.160.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.