Ansvarig svensk kommitté: TK 13  Elmätare och utrustning för belastningsstyrning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62053-21, utg 1:2003/A1:2017/AC1:2018
CENELEC Publikation: EN 62053-21:2003/A1:2017/AC:2018
IEC Publikation: IEC 62053-21:2003/A1:2016/C1:2018

Svensk titel:
Elmätare - Del 21: Fordringar på elektroniska mätare för aktiv energi av noggrannhetsklass 1 och 2

Engelsk titel:
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2)

Fastställelsedatum: 2018-06-13  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 4
Används tillsammans med: SS-EN 62053-21/A1, utg 1, 2017.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 17.220.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Rättelse.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.