Ansvarig svensk kommitté: TK 9  Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50463-2, utg 2:2018/AC1:2018
CENELEC Publikation: EN 50463-2:2017/AC:2018
IEC Publikation:

Svensk titel:
Järnvägstillämpningar - Energimätning i rälsfordon - Del 2: Energimätning

Engelsk titel:
Railway application - Energy measurement on board trains - Part 2: Energy measuring

Fastställelsedatum: 2018-11-14  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 2
Används tillsammans med: SS-EN 50463-2, utg 2, 2018.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 45.060.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Rättelse.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.