Ansvarig svensk kommitté: TK 21  Laddningsbara batterier

Överföringsform: Översättning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50272-2, utg 1:2001
CENELEC Publikation: EN 50272-2:2001
IEC Publikation:

Svensk titel:
Laddningsbara batterier och batterianläggningar - Säkerhet - Del 2: Stationära batterier

Engelsk titel:
Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 2: Stationary batteries

Fastställelsedatum: 2001-10-26  |  Upphävandedatum: 2021-04-09
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 31
Används tillsammans med:
Ersätter: Denna standard ersätter avsnitten om stationära batterier i SS 408 01 10, utg 1, 1987. Fr o m 2003-04-01 gäller SS 408 01 10 ej för stationära batterier. Övriga avsnitt i SS 408 01 10 avses ersättas av en kommande SS-EN 50272-3. Se även SEK Handbok 431  |  Ersätts av: SS-EN IEC 62485-2, utg 1:201X.

ICS: 29.220.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.