Ansvarig svensk kommitté: TK 85  Elektrisk mätutrustning

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60051-8, utg 1:1999
CENELEC Publikation: EN 60051-8:1989
IEC Publikation: IEC 60051-8:1984

Svensk titel:
Elektriska mätinstrument - Direktvisande analoga elektriska mätinstrument och tillbehör - Del 8: Särskilda fordringar på tillbehör

Engelsk titel:
Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 8: Special requirements for accessories

Fastställelsedatum: 1999-08-20  |  Upphävandedatum: 2021-01-19
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med: SS-EN 60051-1.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN IEC 60061-7, utg 2:2018.

ICS: 17.220.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.