Ansvarig svensk kommitté: TK 9  Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50152-3-3, utg 1:2001
CENELEC Publikation: EN 50152-3-3:2001
IEC Publikation:

Svensk titel:
Järnvägsanläggningar - Fasta installationer - Särskilda fordringar på växelspänningsställverk - Del 3-3: Mät-, manöver- och skyddsutrustning för speciell användning i växelspänningstraktionsystem - Spänningstransformatorer för enfas

Engelsk titel:
Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for a.c. switchgear - Part 3: Measurement, control and protection devices for specific use in a.c. traction systems - Section 3: Single-phase voltage transformers

Fastställelsedatum: 2001-05-29  |  Upphävandedatum: 2019-04-25
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 10
Används tillsammans med: SS-EN 60044-2, utg 1:2000.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 50152-3-3, utg 2:2016.

ICS: 29.200.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.