Ansvarig svensk kommitté: TK 86  Fiberoptik

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60793-1-33, utg 1:2004
CENELEC Publikation: EN 60793-1-33:2002
IEC Publikation: IEC 60793-1-33:2001

Svensk titel:
Optofibrer - Del 1-33: Mätning och provning - Spänningskorrosion (mekanisk påkänning)

Engelsk titel:
Optical fibres - Part 1-33: Measurement methods and test procedures - Stress corrosion susceptibility

Fastställelsedatum: 2004-04-26  |  Upphävandedatum: 2020-09-20
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 41
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60793-1-33, utg 2:2018.

ICS: 33.180.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Ändrad publiceringsform, tidigare ikraftsatt genom offentliggörande.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.