Ansvarig svensk kommitté: TK 86  Fiberoptik

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60794-2, utg 1:2003
CENELEC Publikation: EN 60794-2:2003
IEC Publikation: IEC 60794-2:2002

Svensk titel:
Optokablar - Del 2: Inomhuskablar - Gruppspecifikation

Engelsk titel:
Optical fibre cables - Part 2: Indoor cables - Sectional specification

Fastställelsedatum: 2003-08-26  |  Upphävandedatum: 2020-10-27
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 10
Används tillsammans med: SS-EN 60794-1-1, utg 2, 2002 och SS-EN 60794-1-2, utg 1, 1999.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60794-2, utg 2:2018.

ICS: 33.180.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Ändrad publiceringsform, tidigare ikraftsatt genom offentliggörande.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.