Ansvarig svensk kommitté: TK 86  Fiberoptik

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 61280-4-2, utg 1:2000
CENELEC Publikation: EN 61280-4-2:1999
IEC Publikation: IEC 61280-4-2:1999

Svensk titel:
Delsystem för fiberoptisk kommunikation - Grundläggande provningsmetoder - Del 4-2: Installationer med optokablar - Mätning av dämpning i installationer med optokabel med singelmodfiber

Engelsk titel:
Fibre optic communication subsystem basic test procedures - Part 4-2: Fibre optic cable plant - Single-mode fibre optic cable plant attenuation

Fastställelsedatum: 2000-02-11  |  Upphävandedatum: 2017-08-01
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 15
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 61280-4-2, utg 2:2015.

ICS: 33.180.01  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Ändrad publiceringsform, tidigare ikraftsatt genom offentliggörande.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.