Ansvarig svensk kommitté: TK 86  Fiberoptik

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61300-3-21, utg 1:1999
CENELEC Publikation: EN 61300-3-21:1998
IEC Publikation: IEC 61300-3-21:1998

Svensk titel:
Fiberoptik - Anslutningsdon och passiva komponenter - Provning och mätning - Del 3-21: Undersökning och mätning - Omkopplingstid och studstid

Engelsk titel:
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-21: Examinations and measurements - Switching time and bounce time

Fastställelsedatum: 1999-03-26  |  Upphävandedatum: 2018-12-18
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 61300-3-21, utg 2:2016.

ICS: 33.180.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.