Ansvarig svensk kommitté: TK 10  Isolervätskor och isolergaser

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60599, utg 1:1999/A1:2008
CENELEC Publikation: EN 60599:1999/A1:2007
IEC Publikation: IEC 60599:1999/A1:2007

Svensk titel:
Tolkning av analys av gaser i oljefylld elektrisk utrustning i drift

Engelsk titel:
Mineral oil-impregnated electrical equipment in service - Guide to the interpretation of dissolved and free gases analysis

Fastställelsedatum: 2008-02-25  |  Upphävandedatum: 2018-10-21
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 6
Används tillsammans med: SS-EN 60599, utg 1:1999, som fr o m 2010-05-01 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60599, utg 2:2016.

ICS: 17.220.99; 29.040.10; 29.180.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.