Ansvarig svensk kommitté: TK 78  Säkerhet vid arbete - metoder, verktyg och materiel

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60855, utg 1:1996
CENELEC Publikation: EN 60855:1996
IEC Publikation: IEC 60855:1985

Svensk titel:
Utrustning för arbete under spänning - Isolerande skumfyllda rör och massiva stänger

Engelsk titel:
Insulating foam-filled tubes and solid rods for live working

Fastställelsedatum: 1996-11-29  |  Upphävandedatum: 2020-02-10
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 30
Används tillsammans med:
Ersätter: SS 421 50 15, utg 1:1989.  |  Ersätts av: SS-EN 60855-1, utg 1:2017.

ICS: 13.340.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.