Ansvarig svensk kommitté: TK 78  Säkerhet vid arbete - metoder, verktyg och materiel

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 61481, utg 1:2001
CENELEC Publikation: EN 61481:2001
IEC Publikation: IEC 61481:2001

Svensk titel:
Arbete med spänning - Bärbara faslikhetsprovare för växelspänning mellan 1 kV och 36 kV

Engelsk titel:
Live working - Portable phase comparators for voltages of 1 kV and 36 kV a.c.

Fastställelsedatum: 2001-09-28  |  Upphävandedatum: 2017-11-28
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 55
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 61481-1, utg 1:2015 och SS-EN 61481-2, utg 1:2015.

ICS: 13.260.00; 29.240.20; 29.260.99  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.