Ansvarig svensk kommitté: TK 78  Säkerhet vid arbete - metoder, verktyg och materiel

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50321, utg 1:2000
CENELEC Publikation: EN 50321:1999
IEC Publikation:

Svensk titel:
Elektriskt isolerande fotbeklädnad för användning i lågspänningsanläggningar

Engelsk titel:
Electrically insulating footwear for use on low voltage installations

Fastställelsedatum: 2000-02-11  |  Upphävandedatum: 2021-01-12
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 18
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 50321-1, utg 1:2018.

ICS: 13.260.00; 13.340.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.