Ansvarig svensk kommitté: TK 10  Isolervätskor och isolergaser

Överföringsform: Ikraftsättning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61125, utg 1:1993
CENELEC Publikation: EN 61125:1993
IEC Publikation: IEC 61125:1992

Svensk titel:
Isoleroljor - Metod för bestämning av oxidationsstabiliteten hos isoleroljor på kolvätebasis

Engelsk titel:
Insulating oils - Unused hydrocarbon-based insulating liquids - Test methods for evaluating the oxidation stability

Fastställelsedatum: 1993-07-30  |  Upphävandedatum: 2021-02-16
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 4
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-IEC 474, SS-IEC 74 och SS-IEC 813.  |  Ersätts av: SS-EN IEC 61125, utg 2:2018.

ICS: 29.035.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Används tillsammans med motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.