Ansvarig svensk kommitté: TK 27  Industriell elvärme

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 50156-1, utg 1:2004
CENELEC Publikation: EN 50156-1:2004
IEC Publikation:

Svensk titel:
Elutrustning för ugnar och pannor som eldas med fasta, flytande eller gasformiga bränslen - Del 1: Val och användning

Engelsk titel:
Electrical equipment for furnaces and ancillary equipment - Part 1: Requirements for application design and installation

Fastställelsedatum: 2004-11-22  |  Upphävandedatum: 2018-01-26
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 73
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 50156-1, utg 2:2015.

ICS: 27.060.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.