Ansvarig svensk kommitté: TK 64  Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61140, utg 2:2003
CENELEC Publikation: EN 61140:2002
IEC Publikation: IEC 61140:2001

Svensk titel:
Skydd mot elchock - Grundläggande principer för elinstallationer och elmateriel

Engelsk titel:
Protection against electric shock - Common aspects for installation and equipment

Fastställelsedatum: 2003-06-26  |  Upphävandedatum: 2019-05-27
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 45
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61140, utg 1, 2001, gäller ej fr o m 2004-12-01.  |  Ersätts av: SS-EN 61140, utg 3:2016.

ICS: 13.260.00; 29.020.00; 91.140.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Ändrad publiceringsform, tidigare ikraftsatt genom offentliggörande.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.