Ansvarig svensk kommitté: TK 57  Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60870-6-802, utg 2:2002
CENELEC Publikation: EN 60870-6-802:2002
IEC Publikation: IEC 60870-6-802:2002

Svensk titel:
Utrustning för fjärrstyrning - Del 6-802: Protokoll för fjärrstyrning kompatibla med ISO-standard och rekommendationer från ITU-T - TASE.2 Objektmodeller

Engelsk titel:
Telecontrol equipment and systems - Part 6-802: Telecontrol protocols compatible with ISO standards and ITU-T recommendations - TASE.2 Object models

Fastställelsedatum: 2002-09-11  |  Upphävandedatum: 2017-08-19
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 83
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60870-6-802, utg 1, 1998, gäller ej fr o m 2005-05-01.  |  Ersätts av: SS-EN 60870-6-802, utg 3:2014.

ICS: 33.200.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Ändrad publiceringsform, tidigare ikraftsatt genom offentliggörande.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.