Ansvarig svensk kommitté: TK 49  Styrkristaller

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60679-1, utg 2:2007
CENELEC Publikation: EN 60679-1:2007
IEC Publikation: IEC 60679-1:2007

Svensk titel:
Styrkristaller - Kvalitetsbestämda, kristallstyrda oscillatorer - Del 1: Artspecifikation

Engelsk titel:
Quartz crystal controlled oscillators of assessed quality - Part 1: Generic specification

Fastställelsedatum: 2007-09-24  |  Upphävandedatum: 2020-08-30
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60679-1, utg 1, 1998 + A1:2002 + A2:2003  |  Ersätts av: SS-EN 60679-1, utg 3:2018.

ICS: 31.140.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.