Ansvarig svensk kommitté: TK 46  Tele- och datakablar med tillbehör

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61196-2, utg 2:2003
CENELEC Publikation: EN 61196-2:2003
IEC Publikation: IEC 61196-2:1995

Svensk titel:
Högfrekvenskablar - Del 2: Gruppspecifikation för halvstyva koaxialkablar för högfrekvens med isolering av polytetraflouretylen (PTFE)

Engelsk titel:
Radio-frequency cables - Part 2: Sectional specification for semi-rigid radio-frequency and coaxial cables with polytetrafluoroethylene (PTFE) insulation

Fastställelsedatum: 2003-12-15  |  Upphävandedatum: 2019-01-22
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61196-2, utg 1:1996  |  Ersätts av: SS-EN 61196-10, utg 1:2016.

ICS: 33.120.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.