Ansvarig svensk kommitté: TK 46  Tele- och datakablar med tillbehör

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60154-2, utg 1:1997/A1:1997
CENELEC Publikation: EN 60154-2:1997/A1:1997
IEC Publikation: IEC 60154-2:1980/A1:1997

Svensk titel:
Flänsar för vågledare - Del 2: Flänsar för normala rektangulära vågledare

Engelsk titel:
Flanges for waveguides - Part 2: Relevant specifications for flanges for ordinary rectangular waveguides

Fastställelsedatum: 1997-10-31  |  Upphävandedatum: 2019-11-25
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med: SS-EN 60154-2, utg 1:1997.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60154-2, utg 2:201X.

ICS: 33.120.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.