Ansvarig svensk kommitté: TK 46  Tele- och datakablar med tillbehör

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50289-1-9, utg 1:2002
CENELEC Publikation: EN 50289-1-9:2001
IEC Publikation:

Svensk titel:
Tele- och datakablar - Provning - Del 1-9: Elektrisk provning - Obalansdämpning

Engelsk titel:
Communication cables - Specifications for test methods - Part 1-9: Electrical test methods - Unbalance attenuation (longitudinal conversion loss, longitudinal conversion transfer loss)

Fastställelsedatum: 2002-08-14  |  Upphävandedatum: 2019-12-16
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 9
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 50289-1-9, utg 2:2017.

ICS: 33.120.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.