Ansvarig svensk kommitté: TK 46  Tele- och datakablar med tillbehör

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50290-2-29, utg 1:2002
CENELEC Publikation: EN 50290-2-29:2002
IEC Publikation:

Svensk titel:
Tele- och datakablar - Del 2-29: Konstruktion och utförande - Tvärbunden PE för ledarisolering

Engelsk titel:
Communication cables - Part 2-29: Common design rules and construction - Cross-linked PE insulation compounds

Fastställelsedatum: 2002-10-09  |  Upphävandedatum: 2019-07-22
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 5
Används tillsammans med: SS-EN 50290-2-20.
Ersätter: SS 424 16 24-9, utg 1, 1997  |  Ersätts av: SS-EN 50290-2-29, utg 2:2017.

ICS: 29.035.20; 33.120.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.