Ansvarig svensk kommitté: TK 40  Passiva komponenter

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-IEC 63, utg 1:1981
CENELEC Publikation: 
IEC Publikation: IEC 60063:1963

Svensk titel:
Elektronikkomponenter - Tekniska talserier, E-serier

Engelsk titel:
Preferred number series for resistors and capacitors

Fastställelsedatum: 1981-05-20  |  Upphävandedatum: 2018-05-01
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 4
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60063, utg 1:2015.

ICS: 31.040.00; 31.060.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: A1:1967 + A2:1977 ingår i standarden.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.