Ansvarig svensk kommitté: TK 40  Passiva komponenter

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60286-1, utg 1:1998
CENELEC Publikation: EN 60286-1:1998
IEC Publikation: IEC 60286-1:1997

Svensk titel:
Förpackning av elektronikkomponenter för automatisk hantering - Del 1: Bandning av komponenter med axiella uttag

Engelsk titel:
Packaging of components for automatic handling - Part 1: Tape packaging of components with axial leads on continuous tapes

Fastställelsedatum: 1998-05-29  |  Upphävandedatum: 2020-08-30
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60286-1, utg 2:2018.

ICS: 31.020.00; 55.060.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.