Ansvarig svensk kommitté: TK 14  Transformatorer

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 50216-4, utg 1:2002
CENELEC Publikation: EN 50216-4:2002
IEC Publikation:

Svensk titel:
Transformator- och reaktortillbehör - Del 4: Bastillbehör (jordklämmor, oljetömnings- och påfyllningsanslutningar, termometerfickor, hjul)

Engelsk titel:
Power transformer and reactor fittings - Part 4: Basic accessories (earthing terminal, drain and filling devices, thermometer pocket, wheel assembly)

Fastställelsedatum: 2002-03-20  |  Upphävandedatum: 2017-12-15
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 10
Används tillsammans med: SS-EN 50216-1, utg 1:2002.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 50216-4, utg 2:2015.

ICS: 29.180.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.