Ansvarig svensk kommitté: TK 62  Elektrisk utrustning för medicinskt bruk

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60601-2-16, utg 1:1998
CENELEC Publikation: EN 60601-2-16:1998
IEC Publikation: IEC 60601-2-16:1998

Svensk titel:
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet - Del 2-16: Särskilda fordringar på utrustning för hemodialys, hemodiafiltration och hemofiltration

Engelsk titel:
Medical electrical equipment - Part 2-16: Particular requirements for the safety of heamodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration equipment

Fastställelsedatum: 1998-08-28  |  Upphävandedatum: 2018-04-14
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 27
Används tillsammans med: SS-EN 60601-1.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60601-2-16, utg 2:2015.

ICS: 11.040.00; 11.040.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2017 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.