Ansvarig svensk kommitté: TK 62  Elektrisk utrustning för medicinskt bruk

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60601-2-25, utg 1:1996
CENELEC Publikation: EN 60601-2-25:1995
IEC Publikation: IEC 60601-2-25:1993

Svensk titel:
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet - Del 2: Särskilda fordringar på EKG-utrustning

Engelsk titel:
Medical electrical equipment - Part 2-25: Particular requirements for the safety of electrocardiographs

Fastställelsedatum: 1996-05-31  |  Upphävandedatum: 2018-09-15
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 31
Används tillsammans med: SS-EN 60601-1.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60601-2-25, utg 2:2015.

ICS: 11.040.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.