Ansvarig svensk kommitté: TK 62  Elektrisk utrustning för medicinskt bruk

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60601-2-34, utg 2:2001
CENELEC Publikation: EN 60601-2-34:2000
IEC Publikation: IEC 60601-2-34:2000

Svensk titel:
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet och väsentliga prestanda - Del 2-34: Särskilda fordringar på utrustning för invasiv blodtrycksövervakning

Engelsk titel:
Medical electrical equipment - Part 2-34: Particular requirements for the safety, including essential performance, of invasive blood pressure monitoring equipment

Fastställelsedatum: 2001-06-29  |  Upphävandedatum: 2017-06-27
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 58
Används tillsammans med: SS-EN 60601-1.
Ersätter: SS-EN 60601-2-34, utg 1, 1996.  |  Ersätts av: SS-EN 60601-2-34, utg 3:2014.

ICS: 11.040.55  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.