Ansvarig svensk kommitté: TK 62BC  Utrustning för radiologi och diagnostisk bildgivning

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 61331-3, utg 1:1999
CENELEC Publikation: EN 61331-3:1999
IEC Publikation: IEC 61331-3:1998

Svensk titel:
Röntgenmateriel - Strålskydd vid röntgendiagnostik - Del 3: Skyddskläder och gonadskydd

Engelsk titel:
Protective devices against diagnostic medical X-radiation - Part 3: Protective clothing and protective devices for gonads

Fastställelsedatum: 1999-10-29  |  Upphävandedatum: 2017-06-11
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 61331-3, utg 2:2014.

ICS: 11.040.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.