Ansvarig svensk kommitté: TK 61  Säkerhet hos elektriska hushållsapparater

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60335-2-6, utg 5:2003
CENELEC Publikation: EN 60335-2-6:2003
IEC Publikation: IEC 60335-2-6:2002

Svensk titel:
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-6: Särskilda fordringar på elspisar, kokhällar, ugnar och liknande bruksföremål för hushållsbruk

Engelsk titel:
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-6: Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances

Fastställelsedatum: 2003-05-26  |  Upphävandedatum: 2018-02-09
Utgåva: 5  |  Antal sidor: 37
Används tillsammans med: SS-EN 60335-1, utg 4:2002.
Ersätter: SS-EN 60335-2-6, Utg 4:1999 + A1:2001  |  Ersätts av: SS-EN 60335-2-6, utg 6:2015.

ICS: 13.120.00; 97.040.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2017 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.