Ansvarig svensk kommitté: TK 61  Säkerhet hos elektriska hushållsapparater

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60335-2-8, utg 3:2003
CENELEC Publikation: EN 60335-2-8:2003
IEC Publikation: IEC 60335-2-8:2002

Svensk titel:
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-8: Särskilda fordringar på rakapparater, hårklippningsmaskiner och liknande bruksföremål

Engelsk titel:
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-8: Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances

Fastställelsedatum: 2003-05-26  |  Upphävandedatum: 2018-07-20
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 14
Används tillsammans med: SS-EN 60335-1, utg 4:2002.
Ersätter: SS-EN 60335-2-8, Utg 2:1995 + A1:2001  |  Ersätts av: SS-EN 60335-2-8, utg 4:2015.

ICS: 13.120.00; 97.170.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.