Ansvarig svensk kommitté: TK 61  Säkerhet hos elektriska hushållsapparater

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60335-2-95, utg 2:2005
CENELEC Publikation: EN 60335-2-95:2004
IEC Publikation: IEC 60335-2-95:2002

Svensk titel:
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-95: Särskilda fordringar för drivanordningar till garagedörrar med vertikal rörelse för användning i hemmiljö

Engelsk titel:
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-95: Particular requirements for drives for vertically moving garage doors for residential use

Fastställelsedatum: 2005-01-24  |  Upphävandedatum: 2017-09-29
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 30
Används tillsammans med: SS-EN 60335-1, utg 4:2002.
Ersätter: SS-EN 60335-2-95, utg 1, 2001.  |  Ersätts av: SS-EN 60335-2-90, utg 3:2015.

ICS: 13.120.00; 29.120.01; 91.090.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.