Ansvarig svensk kommitté: TK 108  Säkerhet hos hemelektronik och IT-utrustning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60990, utg 1:2000
CENELEC Publikation: EN 60990:1999
IEC Publikation: IEC 60990:1999

Svensk titel:
Ström vid direktkontakt och ström i skyddsjordsledare - Mätmetoder

Engelsk titel:
Methods of measurement of touch current and protective conductor current

Fastställelsedatum: 2000-02-25  |  Upphävandedatum: 2019-07-04
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 58
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60990, utg 2:2016.

ICS: 17.220.00; 35.020.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Ändrad publiceringsform, tidigare ikraftsatt genom offentliggörande.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.