Ansvarig svensk kommitté: TK 73  Kortslutningsströmmar och deras verkningar

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60909-0, utg 1:2002
CENELEC Publikation: EN 60909-0:2001
IEC Publikation: IEC 60909-0:2001

Svensk titel:
Kortslutningsströmmar i trefas växelströmsnät - Del 0: Beräkningsmetoder

Engelsk titel:
Short-circuit currents in three phase a.c. systems - Part 0: Calculation of currents

Fastställelsedatum: 2002-03-20  |  Upphävandedatum: 2019-06-10
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 71
Används tillsammans med:
Ersätter: SS 421 01 68, utg 1, 1991, gäller ej fr o m 2004-07-01.  |  Ersätts av: SS-EN 60909-0, utg 2:2016.

ICS: 17.220.01; 29.240.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Ändrad publiceringsform, tidigare ikraftsatt genom offentliggörande. Corrigendum, Februari 2002 till IEC är inarbetat i standarden.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.