Ansvarig svensk kommitté: TK 55  Lindningstråd

Överföringsform: Ikraftsättning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60172, utg 1:1995
CENELEC Publikation: EN 60172:1994
IEC Publikation: IEC 60172:1987

Svensk titel:
Lindningstråd - Bestämning av temperaturindex hos trådlack

Engelsk titel:
Test procedure for the determination of the temperature index of enamelled winding wires

Fastställelsedatum: 1995-06-30  |  Upphävandedatum: 2018-06-16
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 4
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60172, utg 2:2015.

ICS: 29.060.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Används tillsammans med motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.