Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet  

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60851-4, utg 1:1997/A1:1998
CENELEC Publikation: EN 60851-4:1996/A1:1997
IEC Publikation: IEC 60851-4:1996/A1:1997

Svensk titel:
Lindningstråd - Provningsmetoder - Del 4: Kemiska egenskaper

Engelsk titel:
Winding wires - Test methods - Part 4: Chemical properties

Fastställelsedatum: 1998-01-30  |  Upphävandedatum: 2019-08-10
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 7
Används tillsammans med: SS-EN 60851-4, utg 1, 1997, som fr o m 1998-07-01 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60851-4, utg 2:2016.

ICS: 29.060.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Ändrad publiceringsform, tidigare ikraftsatt genom offentliggörande.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2017 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.