Ansvarig svensk kommitté: TK 34  Ljusarmatur med tillbehör

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60061-1, utg 1:1993/A27:2002
CENELEC Publikation: EN 60061-1:1993/A27:2001
IEC Publikation: IEC 60061-1:1969/A27:2001

Svensk titel:
Belysningsmateriel - Lampsocklar och lamphållare samt mätdon för kontroll av utbytbarhet och säkerhet - Del 1: Lampsocklar

Engelsk titel:
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps

Fastställelsedatum: 2002-03-20  |  Upphävandedatum: 2017-06-09
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med: SS-EN 60061-1, utg 1:1993.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60061-1/A27, utg 2:2014.

ICS: 29.140.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.