Ansvarig svensk kommitté: TK 34  Ljusarmatur med tillbehör

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60598-2-4, utg 3:1997
CENELEC Publikation: EN 60598-2-4:1997
IEC Publikation: IEC 60598-2-4:1997

Svensk titel:
Ljusarmatur - Säkerhet - Del 2: Särskilda fordringar på flyttbar armatur för allmän användning

Engelsk titel:
Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 4: Portable general purpose luminaires

Fastställelsedatum: 1997-10-31  |  Upphävandedatum: 2021-03-30
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 9
Används tillsammans med: SS-EN 60598-1.
Ersätter: SS 431 12 04, utg 2:1987 och SS-EN 60598-2-4, utg 2:1998.  |  Ersätts av: SS-EN 60598-2-4, utg 4:2018.

ICS: 29.140.40  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.