Ansvarig svensk kommitté: TK 34  Ljusarmatur med tillbehör

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60598-2-22, utg 2:1998/A1:2003
CENELEC Publikation: EN 60598-2-22:1998/A1:2003
IEC Publikation: IEC 60598-2-22:1997/A1:2002

Svensk titel:
Ljusarmatur - Säkerhet - Del 2: Särskilda fordringar på armatur för nödbelysning

Engelsk titel:
Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting

Fastställelsedatum: 2003-02-28  |  Upphävandedatum: 2017-07-24
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 6
Används tillsammans med: SS-EN 60598-2-22, utg 2, 1998, som fr o m 2009-10-01 inte gäller utan detta tillägg A1
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60598-2-22, utg 3:2014.

ICS: 29.140.40  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2017 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.