Ansvarig svensk kommitté: TK 45  Kärnteknisk mätutrustning

Överföringsform: Ikraftsättning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-IEC 61577-2, utg 1:2001
CENELEC Publikation: 
IEC Publikation: IEC 61577-2:2000

Svensk titel:
Kärnteknisk mätutrustning - Mätutrustning för strålskyddsändamål - Instrument för mätning av radon och radonets sönderfallsprodukter - Del 2: Särskilda fordringar på instrument för mätning av radon

Engelsk titel:
Radiation protection instrumentation - Radon and radon decay product measuring instruments - Part 2: Specific requirements for radon measuring instruments

Fastställelsedatum: 2001-02-23  |  Upphävandedatum: 2020-06-16
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 1
Används tillsammans med: SS-IEC 61577-1.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 61577-2, utg 1:2018.

ICS: 13.280.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Används tillsammans med motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.